Onlangs hadden we een spannende dag waarbij wij het Cambridge-examen afnamen bij leerlingen van het AERES vmbo in Lelystad. Het was inspirerend om te zien hoe de school en docenten zich inzetten om hun leerlingen uit te dagen en het beste in hen naar boven te halen.
Het Cambridge-certificaat biedt de leerlingen de kans om hun taalvaardigheid op hoog niveau te laten zien. We hopen dat deze ervaring andere vmbo-scholen zal inspireren om hun leerlingen voor te bereiden op het prestigieuze en waardevolle Cambridge-certificaat.

Tijdens deze dag hebben we een videoreportage gemaakt en o.a. gesproken met de directeur van het AERES-vmbo in Lelystad, Barbara Gubbels. Hieronder zowel de video als het interview.

”Mijn naam is Barbara Gubbels, ik ben de directeur van AERES-vmbo in Lelystad. Het initiatief voor het Cambridge examen is vanuit de vakgroep Engels naar mij toe gekomen. Twee collega’s vonden het een goed idee om Cambridge hier aan te bieden voor een extra dimensie aan het vak. Engels wordt hier vrij hoog gescoord, dus we willen dat graag uitbouwen. Ze hebben mij gevraagd of ze dit idee op papier mochten gaan zetten, waarop ik zei dat ze met een voorstel mochten komen. Dit voorstel heb ik toen binnen gekregen, en van daaruit heb ik gezegd  ‘Nou het ziet er eigenlijk zo ontzettend goed uit, we gaan het gewoon doen!’. 

De kracht, waarom ik ook meteen ja zei, is dat het voor BBL, KBL én GL is. Dus voor iedereen, en niet alleen maar één groep. Gelijke kansen zijn heel belangrijk; 

Een BBL leerling kan ook heel goed Engels. Dat wordt nog wel eens onderschat.

Soms wordt ernaar gekeken alsof ‘ze’ het niet kunnen; dat een BBL’er, een KBL’er of een GL’er alleen het pakket aankan waar diegene voor gekozen heeft. Dit stukje Engels staat daar los van. Het is interesse. De jeugd vindt Engels heel erg leuk; leest veel Engels en is op social media heel veel in het Engels bezig. Ze kunnen eigenlijk véél en véél meer dan we allemaal denken. 

Als pilot zijn we gestart. Dat is natuurlijk wat je als eerste doet; een pilotjaar draaien, en kijken hoeveel leerlingen we bij elkaar kunnen krijgen. Toen is er voor de zomervakantie een bijeenkomst geweest, en hebben 32 leerlingen zich hiervoor aangemeld. Zo kon na de zomervakantie de pilot starten. Het was leuk dat het zo positief werd ontvangen door de leerlingen. De vakgroep was ook heel enthousiast, ook dat zorgt ervoor dat de leerlingen zo enthousiast worden. 

Op organisatorisch vlak hebben we eerst gekeken naar hoeveel leerlingen er waren die mee wilden en konden doen. Vervolgens hebben we die leerlingen, voor de ouderbijdrage, om extra talentvak gelden gevraagd. Daar hebben wij het onder weggeschreven. 

De examens kunnen wij namelijk niet allemaal betalen vanuit school, dus ouders zijn op de hoogte gebracht van het budget en hoe we het financieren. 

We hebben gezegd; we gaan naar London voor een dag, daar leggen de ouders een heel klein stukje bij en de school betaalt een deel. De rest van de bijdrage is voor het examen. 

Voor de rest hebben we het lesrooster aangepast, want er moesten natuurlijk Cambridge lessen gaan komen. We hebben hier uren voor vrijgemaakt, en de docenten opgehoogd in hun uren. Dat was voor ons als organisatie eigenlijk het belangrijkste, organisatorisch, wat we moesten doen. De docenten zelf hebben natuurlijk de informatie en lespakketten ingewonnen, en zijn daarmee van start gegaan. Daar heeft natuurlijk ook voorbereidingstijd in gezeten, omdat het curriculum aangepast moest worden. 

Ons PTA staat los van dit examen, we bieden het dan ook als een los vak aan. We noemen het een talentvak, want we vinden ook dat leerlingen talentvol zijn als ze hiervoor kiezen en zo Engels gaan leren spreken. Het is ook een hele belangrijke taal. Hoe meer je daarmee doet, hoe beter het is voor je ontwikkeling. Binnen het vmbo vind ik echt dat je dit op elke school zou moeten hebben. Dat je als kind kan kiezen dat je Engels doet, met daarnaast ook Cambridge Engels.

Mijn advies voor andere scholen die dit willen gaan organiseren is: je moet het gewoon gaan doen!

Ik hoop natuurlijk dat een heleboel scholen dit gaan doen. Hier in Lelystad doen we het bij AERES al, en we hebben een collega school waarbij we ook al hebben gesproken over samenwerking hierin. Binnen onze organisatie AERES zal ik na de zomervakantie in mijn overleggen ook vertellen aan mijn collega’s dat we dit doen. En dan hoop ik op een olievlek, dat meer scholen dit kunnen gaan oppakken. Dat is natuurlijk een beetje wat je doet als iets goed loopt, en als de resultaten goed zijn. Hier op school hebben we vandaag de examens, dus super spannend allemaal, maar ik verwacht dat als de resultaten goed zijn dat ook meer leerlingen dit willen gaan doen.

Misschien kunnen uiteindelijk alle kinderen het automatisch gaan doen. Dat is voor mij wel de hoop voor de toekomst hier op school; dat alle kinderen die hier bij AERES komen in hun vierde jaar een Cambridge Engels diploma erbij kunnen verdienen. Dat zou ik een mooi toekomstperspectief vinden. 

Mijn advies voor andere scholen die dit willen gaan organiseren is: je moet het gewoon gaan doen! Het is eigenlijk heel makkelijk om op te zetten, hebben we ontdekt. Het lijkt heel ingewikkeld, maar het was echt heel makkelijk. Als je met elkaar hetzelfde doel hebt en daar ook uren voor vrij kan maken, dan heb je hem zo neergezet. Het kan je bijna niet tegenhouden om het te doen.”